Mairi Tabbakh

Mairi Tabbakh
© Antonio Nodar / Mairi Tabbakh

wall


mairi tabbaskh vol.1 book
… from portrait to self-portrait … VOL.1, book pages 308 & 309