Baldomero Moreiras

baldomero moreiras
© Antonio Nodar / Baldomero Moreiras