Jesus Otero Yglesias

jesus otero Ygleasias, artist portrait, Galicia Album jesus otero Ygleasias, artist self-portrait, Galicia album

© Antonio Nodar / Jesus Otero Yglesias

Lugo 1963