Nando Leston

Nando Leston, artist portrait, Galicia Album Nando Leston, artist self-portrait, Galicia album

© Antonio Nodar / Nando Leston

Carnota 1966