Emma Grau Padros

Emma Grau Padros. artist portrait, Catalunya album Emma Grau Padros. artist self-portrait, Catalunya album

© Antonio Nodar / Emma Grau Padros