Sebastia Ramis

Sebastia Ramis. artist portrait, Catalunya album Palma de Mallorca, 1947 Sebastia Ramis, artist self-portrait, Catalunya album

© Antonio Nodar / Sebastia Ramis

Mallorca, 1947