Catalina del Cid

catalina del cid, artist portrait, El Salvador album catalina del cid, artist self-portrait, El Salvador album

© Antonio Nodar / Catalina del Cid 

https://catalinadelcid.com/