Maria Teresa Diaz Colocho

maria teresa diaz colocho, artist portrait, El Salvador album maria teresa diaz colocho, artist self-portrait, El Salvador album

© Antonio Nodar / Maria Teresa Diaz Colocho