Marta Maria Diaz Cruz

Marta Maria Diaz Cruz, artist portrait, El Salvador album Marta Maria Diaz Cruz, artist self-portrait, El Salvador album

© Antonio Nodar / Marta Maria Diaz Cruz