Calum F. Kerr Aka Frank E’s Peccadillo

Calum F. Kerr Aka Frank E’s Peccadillo, artist portrait, London album Calum F. Kerr Aka Frank E’s Peccadillo, artist self-portrait, London album

© Antonio Nodar / Calum F. Kerr Aka Frank E’s Peccadillo