Dal Bahadur Gurung

Dal Bahadur Gurung, artist photographic portrait, Nepal album Dal Bahadur Gurung, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Dal Bahadur Gurung