Dr. Laya Mainali

Dr Laya Mainali, artist photographic portrait, Nepal album Dr Laya Mainali, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Dr Laya Mainali