Indra Khatri


Indra Khatri

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Indra Khatri


[dvk_social_sharing]