Indra Sinkhwal

Indra Sinkhwal, artist photographic portrait, Nepal album Indra Sinkhwal, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Indra Sinkhwal