Jupiter Pradhan

Jupiter Pradhan, artist photographic portrait, Nepal album Jupiter Pradhan, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Jupiter Pradhan