Kapil Mani Dixit

Kapil Mani Dixit, artist photographic portrait, Nepal album Kapil Mani Dixit, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Kapil Mani Dixit