Kishor Nakarmi

Kishor Nakarmi
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Kishor Nakarmi

[dvk_social_sharing]