Lok Chitrakar

Lok Chitrakar, artist photographic portrait, Nepal album Lok Chitrakar, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Lok Chitrakar