Meenaa Kayalka

Meenaa Kayalka, artist photographic portrait, Nepal album Meenaa Kayalka, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Meenaa Kayalka