Narad Mani Hardamchhali ( Kalang )

Narad Mani Hardamchhali Kalang
© Antonio Nodar / Narad Mani Hardamchhali Kalang