Neera Joshi Pradhan

Neera Joshi Pradhan, artist photographic portrait, Nepal album Neera Joshi Pradhan, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Neera Joshi Pradhan