Om Khatri

Om Khatri, artist photographic portrait, Nepal album Om Khatri, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Om Khatri