Om Khatri

Om Khatri
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Om Khatri

[dvk_social_sharing]