Pepon Osorio

Pepon Osorio, artist photographic portrait, Nepal album Pepon Osorio, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Pepon Osorio