T.B. Thapa Magar

T.B. Thapa Magar, artist photographic portrait, Nepal album T.B. Thapa Magar, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / T.B. Thapa Magar