Tej Ratna Shakya


Tej Ratna Shakya

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Tej Ratna Shakya


[dvk_social_sharing]