Tej Ratna Shakya

Tej Ratna Shakya
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Tej Ratna Shakya

[dvk_social_sharing]