Uday Karmacharya


Uday Karmacharya

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Uday Karmacharya


[dvk_social_sharing]