Yogendra Shakya


Yogendra Shakya

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Yogendra Shakya


[dvk_social_sharing]