Alain Kleinmann

Alain Kleinmann, artist photographic portrait, Paris album Alain Kleinmann, artist self-portrait, Paris album

© Antonio Nodar / Alain Kleinmann