Chantal Bullet

chantal bullet, artist photographic portrait, Paris album chantal bullet, artist self-portrait, Paris album

© Antonio Nodar / Chantal Bullet